Przebieg leczenia

1. Wizyta konsultacyjna – jest konieczna, ponieważ skuteczne leczenie przez internet nie istnieje.
Aby oszczędzić czas pacjenta proszę w miarę możliwości przynieść posiadaną dokumentację lekarską.
W przypadku chorób stóp – zdjęcia rtg, najlepiej wykonane „pod obciążeniem”, AP i boczne.
W przypadku teleangiektazji – badanie Doppler USG w celu wykluczenia innych patologii układu żylnego.

2. Ustalenie rozpoznania i omówienie z pacjentem planu leczenia w sposób zrozumiały, z użyciem rycin i modeli.

3. W przypadku decyzji o leczeniu operacyjnym pacjent otrzymuje na piśmie proste lecz wystarczające dyspozycje dotyczące przygotowania się do zabiegu.
Po zabiegu pacjent i osoba towarzysząca są dokładnie poinformowani, ustnie i pisemnie, o zaleceniach dotyczących późniejszego postępowania.